RUC
lysbrydning glas i olie kartoffelmel

 

 

Hvis I har spørgsmål
eller ønsker flere programmer
tilsendt, så kontakt da:

Roskilde Universitet
Nat-dag, kommunikationsenheden
Bygning 30A.2
Postboks 260
4000 Roskilde

Kontakt:
Dorthe Møller Vedel
Mail: vedel@ruc.dk
Tlf: 46 74 22 63Foredrag

TitelBør vi bekymre os om mikroplast i det terrestriske miljø?
StedBygning 11.2 - Gl.Nat Fagsal 11.2-047
Målgruppe1.-3. G, alle med interesse for biologi og miljø
AnsvarligAnnemette Palmqvist, Tlf. 46742023
Ansvarligs emailapalm@ruc.dk
BeskrivelseAbstrakt I de senere år har der været stort politisk, forskningsmæssigt og offentligt fokus på mikroplast forekomst og mulige effekter af mikroplast i det akvatiske miljø. Det har bla. været diskuteret og undersøgt i hvilket omfang rensningsanlæg bidrager til mikroplast forurening af kystnære farvande. Heldigvis har studier vist at de danske rensningsanlæg er ret effektive i forhold til at fjerne mikroplast partikler fra udløbsvandet, men under rensningsprocesserne fælder mikroplasten typisk ud i slamfraktionen. Slam fra rensningsanlæg benyttes, ligesom andre organiske affaldsprodukter, såsom husdyrgødning og kompost, til jordforbedring af landbrugsjord, idet det indeholder store mængder af fosfor, som er en begrænset ressource. Genanvendelse af organiske affaldsprodukter er således et vigtigt led i at begrænse anvendelsen af kunstgødning, men kan samtidig bidrage til at mikroplast spredes på landbrugsjord. Desuden kan plastik ende i det terrestriske miljø ad andre veje, f.eks. som følge af henkastnng af affald, overdækning af tidlige afgrøder og den almindelige forarbejdning af jorden. Der er således et behov for at forstå potentielle risici forbundet med udledning af mikroplast til det terrestriske miljø, og i særlig grad til landbrugsjord, men vores viden om forekomst af mikroplast i landbrugsjord og de mulige miljømæssige konsekvenser heraf er stærkt begrænset. Vi har på Roskilde Universitet i de seneste år arbejdet mod at opnå den nødvendige viden for at kunne vurdere om mikroplast udgør en risiko for det terrestriske miljø, og i denne præsentation vil jeg fortælle hvor langt vi er kommet i arbejdet og præsentere jer for nogle af de vigtigste resultater vi har opnået.

Du skal være logget ind for at tilmelde dig arrangementet