RUC
lysbrydning glas i olie kartoffelmel

 

 

Hvis I har spørgsmål
eller ønsker flere programmer
tilsendt, så kontakt da:

Roskilde Universitet
Nat-dag, kommunikationsenheden
Bygning 30A.2
Postboks 260
4000 Roskilde

Kontakt:
Dorthe Møller Vedel
Mail: vedel@ruc.dk
Tlf: 46 74 22 63Foredrag

TitelAkvaponi – fremtidens fødevareproduktion
StedBygning 11.1 - Lokale 047 Studiesalen
Målgruppe1.-3. G både sprogligt og matematisk
AnsvarligPer Meyer Jepsen, tlf.: 46742396
Ansvarligs emailpmjepsen@ruc.dk
BeskrivelseAkvaponi er en relativ ny måde at producere grønt og fisk på, og er et bud på at løse fremtidens problem med at producere mad nok til menneskeheden. Ideen er at sammenkoble fiskeproduktion med plantevækst. Fordelen med akvaponi er, at toksiske niveauer af næringsstoffer fra fiskenes ekskrementer bliver forhindret, fordi planter i et vækstsubstrat bliver gødet med vandet, der derved renses. På den måde nedsættes behovet for vandskifte i fiskeproduktionen samt miljøbelastningen i form af spildevand og slam bliver minimeret, og de overskydende næringsstoffer udnyttes til en planteproduktion, der giver stort udbytte pga. de lettilgængelige opløste næringsstoffer. Samtidigt er akvaponi mindre vandforbrugende og pladskrævende end traditionel fiskeproduktion eller gartneri produktion og er især velegnet i områder, hvor vand eller plads er en begrænset ressource. Nyt vand tilføres kun pga. vandtab fra absorbering i planter eller ved fordampning. Og man kan producere planterne i flere lag og derved mindske det antal m2 man bruger til sin produktion. Derfor kan produktionerne også placeres i byer, f.eks. på flade tage i byen, og derved kan vi få meget friskere fisk og grøntsager der ikke bliver transporteret flere dage før de når frem til os som fødevarer.

Du skal være logget ind for at tilmelde dig arrangementet